Mreže za razne namjene

Mreže su izrađene iz polietilena, polipropilena, poliestera ili iz miješanih materijala (npr. polietilen+poliamid), kako bi imale optimalanu kvalitetu za određenu namjenu.

Izrađujemo: mreže za kontejnere - bijele ili crne, mreže za ograde na jahtama i jedrilicama, mreže za fazane, mreže za zaštitu od ptica, mreže (sjenila) za parkirališta , blende za teniske terene, mreže za zaštitu teniskih terena od bure, psihološko-zaštitne linije za plaže, ležaljke, mreže za trampuline, mreže za SIZ-ove, zaštitne mreže za dječje vrtiće, ukrasno-zaštitne mreže.design by: NG